AV

AV or Av may stand for:
copyright 2004 FactsAbout.com